Friese terpnamen te boek

Toen er nog geen dijken waren, bouwden de bewoners van
de Friese kuststreek hun huizen op terpen om zich tegen
de zee te beschermen. Alleen al in de huidige provincie Friesland
zijn er tussen de 1500 en de 2000 van die verhoogde huisplaatsen geweest.
Sommige daarvan groeiden uit tot buurtschappen, dorpen of steden.
Het valt op dat de namen van deze terpnederzettingen vaak
eindigen op -um, -(e)ns, -wert, wier of terp.

Dr. Karel F. Gildemacher, tot voor kort naamkundige aan
de Fryske Akademy, verzamelde uit talrijke bronnen namen
die naar deze woonplaatsen verwezen. In dit boek beschrijft
hij hun ontwikkeling vanaf de eerste vermelding tot
ongeveer 1550. Hij onderzoekt het naamtype als groep en
vergelijkt de vijf belangrijkste groepen namen. Elke groep
krijgt een hoofdstuk toebedeeld, met een historischtaalkundige
analyse van de voornaamste varianten. In de
vergelijking worden naast andere Nederlandse, ook verwante
Scandinavische, Duitse en Engelse naambestanddelen
betrokken.

Een belangrijke uitkomst betreft de chronologie van de
verschillende naamgroepen. Ze blijken ten opzichte van
elkaar goed gedateerd te kunnen worden. De um-namen zijn
het oudst, maar zij werden toch niet eerder gevormd dan in
de vijfde of zesde eeuw, toen Friesland opnieuw bevolkt
raakte.

Het boek is voorzien van heldere kaartjes en verder toegankelijk
gemaakt met een index van alle opgenomen naamsvarianten.
De gegevensbank die er aan ten grondslag ligt,
is met bronvermelding, context, literatuurverwijzingen en
vermelding van de precieze terplokatie te raadplegen via
de website van de Fryske Akademy en hisgis.nl.

Pagina's: 368
Uitgeverij: Afûk / Fryske Akademy
ISBN: 978-90-6273-784-0
Prijs: € 24,95

Gepubliceerd: 14-10-2008

Nieuws

Nederlandse Familienamenbank

Het Meertens Instituut heeft begin december 2009 de Nederlandse Familienamenbank gelanceerd. Alle 314.000 familienamen die in 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn opgenomen staan erin, met het aantal naamdragers en een verspreidingskaart als een naam vijf of meer keer voorkomt. Daarnaast is ter vergelijking ook het namencorpus van de volkstelling van 1947 opgenomen, die als […]
[+] Lees verder

Zeeuwse Familienamen

Historisch taalkundige Frans Debrabandere heeft het Meertens Instituut zijn ongepubliceerde Woordenboek van de Familienamen in Zeeland aangeboden. Het manuscript is – met dank aan de auteur – via de website van het Netwerk Naamkunde als pdf-bestand te raadplegen. De filoloog Frans Debrabandere is een erkend specialist op het gebied van de Zeeuwse en Vlaamse dialecten. […]
[+] Lees verder

Namen op de kaart

Hoe zijn de dorpen, steden, rivieren in de Lage Landen aan hun naam gekomen? En de bossen en veengebieden? Riemer Reinsma laat in zijn nieuwe boek Namen op de kaart zien hoe het mogelijk is dat Zoeterwoude, nu midden in een boomloze vlakte, naar een heus oerwoud genoemd is – en hoe we ons dat […]
[+] Lees verder


Bekijk het Nieuwsarchief