Toponymisch Woordenboek online

Het Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) van Maurits Gysseling, dat in 1960 verscheen, geldt als een filologisch standaardwerk voor de oudneerlandistiek, de oudromanistiek en de mediëvistiek van de Lage Landen. Sinds kort is dit woordenboek online te raadplegen.

Het werk is weliswaar in elke wetenschappelijke bibliotheek raadpleegbaar, maar is al tientallen jaren alleen nog antiquarisch te verkrijgen. Met de toestemming van de erfgenamen van Gysseling werd daarom aan de Universiteit Antwerpen het plan opgevat het woordenboek via het internet beschikbaar te stellen.

De online editie van het het woordenboek is niet alleen doorbladerbaar maar ook op lemma te doorzoeken.

Links

Gepubliceerd: 29-10-2007

Nieuws

Nederlandse Familienamenbank

Het Meertens Instituut heeft begin december 2009 de Nederlandse Familienamenbank gelanceerd. Alle 314.000 familienamen die in 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn opgenomen staan erin, met het aantal naamdragers en een verspreidingskaart als een naam vijf of meer keer voorkomt. Daarnaast is ter vergelijking ook het namencorpus van de volkstelling van 1947 opgenomen, die als […]
[+] Lees verder

Zeeuwse Familienamen

Historisch taalkundige Frans Debrabandere heeft het Meertens Instituut zijn ongepubliceerde Woordenboek van de Familienamen in Zeeland aangeboden. Het manuscript is – met dank aan de auteur – via de website van het Netwerk Naamkunde als pdf-bestand te raadplegen. De filoloog Frans Debrabandere is een erkend specialist op het gebied van de Zeeuwse en Vlaamse dialecten. […]
[+] Lees verder

Namen op de kaart

Hoe zijn de dorpen, steden, rivieren in de Lage Landen aan hun naam gekomen? En de bossen en veengebieden? Riemer Reinsma laat in zijn nieuwe boek Namen op de kaart zien hoe het mogelijk is dat Zoeterwoude, nu midden in een boomloze vlakte, naar een heus oerwoud genoemd is – en hoe we ons dat […]
[+] Lees verder


Bekijk het Nieuwsarchief