75.000 Familienamen

Redacteur Leendert Brouwer, van de Nederlandse Familienamen Databank, voerde op 21 februari 2007 de familienaam Mauracher in. Hierdoor kwam de teller van de databank uit op 75.000. De naam Mauracher werd in 1947 slechts door een enkele Hagenaar gedragen.

De Nederlandse Familienamen Databank is een naamkundig project dat op het Meertens Instituut wordt uitgevoerd. Het project heeft de doelstelling om informatie te geven over de ontstaansgeschiedenis van de familienamen in Nederland. Op basis van de oudste gegevens worden de namen verklaard. Het namencorpus dat als uitgangspunt dient, is ontleend aan het Nederlands Repertorium van Familienamen. Dit repertorium geeft een overzicht van de namen en het aantal naamdragers die bij de volkstelling van 1947 zijn geregistreerd.

De aangeboden informatie bij een familienaam bestaat uit drie delen:

  • een naamsverklaring
  • naamsvermeldingen, gegevens en samenvattingen uit archivalische en genealogische bronnen met bibliografische referenties; tevens vermeldingen van informanten en verwijzingen naar websites
  • het aantal naamdragers per provincie in 1947 op basis van het Nederlands Repertorium van Familienamen.

❖ Raadpleeg de Nederlandse Familienamen Databank.

Gepubliceerd: 21-02-2007

Nieuws

Nederlandse Familienamenbank

Het Meertens Instituut heeft begin december 2009 de Nederlandse Familienamenbank gelanceerd. Alle 314.000 familienamen die in 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn opgenomen staan erin, met het aantal naamdragers en een verspreidingskaart als een naam vijf of meer keer voorkomt. Daarnaast is ter vergelijking ook het namencorpus van de volkstelling van 1947 opgenomen, die als […]
[+] Lees verder

Zeeuwse Familienamen

Historisch taalkundige Frans Debrabandere heeft het Meertens Instituut zijn ongepubliceerde Woordenboek van de Familienamen in Zeeland aangeboden. Het manuscript is – met dank aan de auteur – via de website van het Netwerk Naamkunde als pdf-bestand te raadplegen. De filoloog Frans Debrabandere is een erkend specialist op het gebied van de Zeeuwse en Vlaamse dialecten. […]
[+] Lees verder

Namen op de kaart

Hoe zijn de dorpen, steden, rivieren in de Lage Landen aan hun naam gekomen? En de bossen en veengebieden? Riemer Reinsma laat in zijn nieuwe boek Namen op de kaart zien hoe het mogelijk is dat Zoeterwoude, nu midden in een boomloze vlakte, naar een heus oerwoud genoemd is – en hoe we ons dat […]
[+] Lees verder


Bekijk het Nieuwsarchief