Plaatsnamen als Keltische erfenis

Ashwin Gohil heeft onderzoek gedaan naar Keltische en niet-Keltische plaatsnamen in de noordelijke contreien van continentaal Europa. Zijn thesis, Ancient Celtic and Non-Celtic Place-Names of Northern Continental Europe, is onlangs verschenen.

In de eeuwen voorafgaande aan onze jaartelling sprak men op een groot deel van het Europese continent, ook in de Lage Landen, een Keltische taal. Daar deze mensen zelf bijna geen geschriften hebben nagelaten zijn we aangewezen op Griekse en Latijnse bronnen die iets over de Keltische talen en hun sprekers mededelen. Daarnaast kan ook de etymologie van plaatsnamen meer inzicht verschaffen in de omvang en ontwikkeling van het Keltische taalgebied.

Gohil heeft zich in zijn onderzoek gericht op de bronnen en de etymologie van plaatsnamen in Bretagne, Noord Frankrijk, de Benelux, Duitsland, Tsjechië en Slovakije en de aangrenzende gebieden in Denemarken, Polen en Oostenrijk. De resultaten van zijn onderzoek zijn waardevol materiaal voor archeologen, etnografen en historici.

Het onderzoek van Gohil is verricht binnen het kader van een overkoepelend onderzoeksproject naar Keltische plaatsnamen in Europa en Klein-Azië. De voorlopige resultaten van dit project worden medegedeeld in een digitale conceptversie van een woordenboek over Keltische plaatsnamen dat in 2008 zal worden afgerond.

Externe links:

Gepubliceerd: 15-02-2007

Nieuws

Nederlandse Familienamenbank

Het Meertens Instituut heeft begin december 2009 de Nederlandse Familienamenbank gelanceerd. Alle 314.000 familienamen die in 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn opgenomen staan erin, met het aantal naamdragers en een verspreidingskaart als een naam vijf of meer keer voorkomt. Daarnaast is ter vergelijking ook het namencorpus van de volkstelling van 1947 opgenomen, die als […]
[+] Lees verder

Zeeuwse Familienamen

Historisch taalkundige Frans Debrabandere heeft het Meertens Instituut zijn ongepubliceerde Woordenboek van de Familienamen in Zeeland aangeboden. Het manuscript is – met dank aan de auteur – via de website van het Netwerk Naamkunde als pdf-bestand te raadplegen. De filoloog Frans Debrabandere is een erkend specialist op het gebied van de Zeeuwse en Vlaamse dialecten. […]
[+] Lees verder

Namen op de kaart

Hoe zijn de dorpen, steden, rivieren in de Lage Landen aan hun naam gekomen? En de bossen en veengebieden? Riemer Reinsma laat in zijn nieuwe boek Namen op de kaart zien hoe het mogelijk is dat Zoeterwoude, nu midden in een boomloze vlakte, naar een heus oerwoud genoemd is – en hoe we ons dat […]
[+] Lees verder


Bekijk het Nieuwsarchief