Nieuws

Pagina:  [1]  [2]  [3] 


Nederlandse Familienamenbank | 15-12-2009 |
Het Meertens Instituut heeft begin december 2009 de Nederlandse Familienamenbank gelanceerd. Alle 314.000 familienamen die in 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn opgenomen staan erin, met het aantal naamdragers en een verspreidingskaart als een naam vijf of meer keer voorkomt. Daarnaast is ter vergelijking ook het namencorpus van de volkstelling van 1947 opgenomen, die als […]
[+] Lees verder


Zeeuwse Familienamen | 25-08-2009 |
Historisch taalkundige Frans Debrabandere heeft het Meertens Instituut zijn ongepubliceerde Woordenboek van de Familienamen in Zeeland aangeboden. Het manuscript is – met dank aan de auteur – via de website van het Netwerk Naamkunde als pdf-bestand te raadplegen. De filoloog Frans Debrabandere is een erkend specialist op het gebied van de Zeeuwse en Vlaamse dialecten. […]
[+] Lees verder


Namen op de kaart | 10-06-2009 |
Hoe zijn de dorpen, steden, rivieren in de Lage Landen aan hun naam gekomen? En de bossen en veengebieden? Riemer Reinsma laat in zijn nieuwe boek Namen op de kaart zien hoe het mogelijk is dat Zoeterwoude, nu midden in een boomloze vlakte, naar een heus oerwoud genoemd is – en hoe we ons dat […]
[+] Lees verder


Onomastics between linguistics and ethnology | 12-05-2009 |
Op dinsdag 9 juni 2009 organiseert het Meertens Instituut een naamkundige bijeenkomst op het snijvlak van de taalkunde en de etnologie. Drie lezingen staan op het programma: Elwys De Stefani uit Bern zal spreken over eigennamen en de constructie van sociale identiteiten, het thema van de lezing van Sheila Embleton is het taalcontact tussen het […]
[+] Lees verder


Friese terpnamen te boek | 14-10-2008 |
Toen er nog geen dijken waren, bouwden de bewoners van de Friese kuststreek hun huizen op terpen om zich tegen de zee te beschermen. Alleen al in de huidige provincie Friesland zijn er tussen de 1500 en de 2000 van die verhoogde huisplaatsen geweest. Sommige daarvan groeiden uit tot buurtschappen, dorpen of steden. Het valt […]
[+] Lees verder


‘Meisjesnaam’ wordt ‘geboortenaam’ | 16-07-2008 |
Het woord ‘meisjesnaam’ op formulieren brengt getrouwde mannen die de achternaam van hun echtgenoot of echtgenote hebben aangenomen, in een lastig pakket. Een ambtenaar, die geregeld ongemakkelijke situaties op dit gebied had meegemaakt, vroeg de Nederlandse Taalunie een nieuw woord te verzinnen. Normaal verzint de Nederlandse Taalunie geen nieuwe woorden. Deze ontstaan doorgaans ‘spontaan’ binnen […]
[+] Lees verder


Namen als (kapi)taal | 13-05-2008 |
Het Meertens Instituut organiseert van 11 tot en met 13 juni 2009 het internationale symposium Names in the Economy III. Op deze conferentie zullen wetenschappers uit binnen- en buitenland zich buigen over de rol van namen in de economie. Tijdens het symposium zal er speciale aandacht zijn voor de wijze waarop namen als taal en […]
[+] Lees verder


Googlegangers | 06-05-2008 |
Achter één naam kunnen vaak verschillende personenen schuil gaan. Er zijn verschillende mensen die Jan de Vries, Iris de Boer of Mark Jansen heten. Wie naar zulke namen ‘googlet’, zal al snel verscheidene ‘Googlegangers’ tegenkomen. Voor de betrokkenen is het vaak een intrigerend maar soms ook lastig verschijnsel. De Amerikaanse stedebouwkundige Karrie Jacobs ontdekte enige […]
[+] Lees verder


Smid in familienamen | 28-04-2008 |
Jan Spendel geeft in zijn nieuwe boek Smid in familienamen uitgebreide informatie over de vele familienamen die refereren aan het smidsambacht. Ook gaat hij in op de met het smederijbedrijf verbonden beroepen en namen zoals Cannegieter, Potgieter, Blikslager, Slotenmaker en Ketelaar. Spendel heeft veel details verzameld over families die de namen dragen. De auteur gaat […]
[+] Lees verder


Dubbelzinnige naam Moekesgat blijft | 10-03-2008 |
Het recreatiegebied Moekesgat bij Ter Apel behoudt zijn naam. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Vlagtwedde, waar Ter Apel onder valt, had gepleit om het gebied in Moekespark om te dopen omdat de huidige naam verkeerde associaties zou oproepen. Het recreategebied ontleent zijn naam aan een zandafgraving die vroeger toebehoorde aan ene Willem Moeke. De […]
[+] Lees verder


Pagina:  [1]  [2]  [3] 

Nieuws

Nederlandse Familienamenbank

Het Meertens Instituut heeft begin december 2009 de Nederlandse Familienamenbank gelanceerd. Alle 314.000 familienamen die in 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn opgenomen staan erin, met het aantal naamdragers en een verspreidingskaart als een naam vijf of meer keer voorkomt. Daarnaast is ter vergelijking ook het namencorpus van de volkstelling van 1947 opgenomen, die als […]
[+] Lees verder

Zeeuwse Familienamen

Historisch taalkundige Frans Debrabandere heeft het Meertens Instituut zijn ongepubliceerde Woordenboek van de Familienamen in Zeeland aangeboden. Het manuscript is – met dank aan de auteur – via de website van het Netwerk Naamkunde als pdf-bestand te raadplegen. De filoloog Frans Debrabandere is een erkend specialist op het gebied van de Zeeuwse en Vlaamse dialecten. […]
[+] Lees verder

Namen op de kaart

Hoe zijn de dorpen, steden, rivieren in de Lage Landen aan hun naam gekomen? En de bossen en veengebieden? Riemer Reinsma laat in zijn nieuwe boek Namen op de kaart zien hoe het mogelijk is dat Zoeterwoude, nu midden in een boomloze vlakte, naar een heus oerwoud genoemd is – en hoe we ons dat […]
[+] Lees verder


Bekijk het Nieuwsarchief