Nieuws

Pagina:  [1]  [2]  [3] 


De mooiste namencombinaties | 03-03-2008 |
De voetballer Stijn Stijnen, de schaatser Rintje Ritsma en de politicus Steve Stevaert hebben hun succes misschien wel voor een deel te danken aan de sprekende combinatie van hun voor- en achternaam. De redactie van het tijdschrift Over Taal ging de afgelopen maanden op zoek naar de meest bijzondere combinaties. De redactie wees uiteindelijk drie […]
[+] Lees verder


Sem en Sanne wederom populairste namen | 07-01-2008 |
Sem (jongens) en Sanne (meisjes) waren ook in 2007 weer de populairste voornamen voor nieuwgeboren kinderen in Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse Kindernamen Top 20 van de Sociale Verzekeringsbank. Over het algemeen waren de namen die in 2006 ook al populair waren, dat weer in 2007. Een opvallende nieuwkomer bij de jongensnamen is evenwel […]
[+] Lees verder


ICOS 2008 | 21-12-2007 |
Het 23e congres van de International Council of Onomastic Sciences (ICOS) vindt plaats van 17 t/m 22 augustus in Toronto, Canada. De ICOS-conferentie is het belangrijkste internationale congres op naamkundig gebied. ICOS 2008 wordt georganiseerd door de universiteit van York. Het centrale thema van de conferentie is “Names in Contact: Names in a Multi-Lingual, Multi-Cultural, […]
[+] Lees verder


Toponymisch Woordenboek online | 29-10-2007 |
Het Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) van Maurits Gysseling, dat in 1960 verscheen, geldt als een filologisch standaardwerk voor de oudneerlandistiek, de oudromanistiek en de mediëvistiek van de Lage Landen. Sinds kort is dit woordenboek online te raadplegen. Het werk is weliswaar in elke wetenschappelijke bibliotheek raadpleegbaar, maar is […]
[+] Lees verder


Nederlandse Voornamen Top 10.000 | 24-09-2007 |
Welke voornamen werden tussen 1983 en 2006 aan kinderen in Nederland gegeven? En welke namen waren in deze periode populair? U kunt het nu zelf opzoeken in de Nederlandse Voornamen Top 10.000. De Nederlandse Voornamen Top 10.000 is voor onderzoekers als een integraal databestand te downloaden. Voor degenen die gewoon nieuwsgierig zijn, is er een […]
[+] Lees verder


College Moderne Naamkunde | 01-05-2007 |
Aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht wordt dit voorjaar een bachelorcollege Moderne Naamkunde gegeven. Het is een nieuwe, experimentele cursus waarin theorie en onderzoek hand in hand gaan. Gerrit Bloothooft verzorgt dit college in samenwerking met Doreen Gerritzen (Meertens Instituut) en Holger Wandt (Human Inference). Het UiL-OTS heeft in 2006, samen met […]
[+] Lees verder


Vacature stagiair | 10-04-2007 |
Voor deze website zijn we op zoek naar een student communicatie-, taal- of cultuurwetenschappen met belangstelling voor namen, wetenschapsjournalistiek en nieuwe media om wetenschappelijke naamkundige informatie tot publieksgerichte korte teksten te bewerken. Over naamkunde Naamkunde is een multidisciplinair vakgebied dat wordt beoefend door onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines. Niet alleen taalkundigen, maar ook sociale wetenschappers, […]
[+] Lees verder


75.000 Familienamen | 21-02-2007 |
Redacteur Leendert Brouwer, van de Nederlandse Familienamen Databank, voerde op 21 februari 2007 de familienaam Mauracher in. Hierdoor kwam de teller van de databank uit op 75.000. De naam Mauracher werd in 1947 slechts door een enkele Hagenaar gedragen. De Nederlandse Familienamen Databank is een naamkundig project dat op het Meertens Instituut wordt uitgevoerd. Het […]
[+] Lees verder


Plaatsnamen als Keltische erfenis | 15-02-2007 |
Ashwin Gohil heeft onderzoek gedaan naar Keltische en niet-Keltische plaatsnamen in de noordelijke contreien van continentaal Europa. Zijn thesis, Ancient Celtic and Non-Celtic Place-Names of Northern Continental Europe, is onlangs verschenen. In de eeuwen voorafgaande aan onze jaartelling sprak men op een groot deel van het Europese continent, ook in de Lage Landen, een Keltische […]
[+] Lees verder


Nieuw handboek naamtheorie | 23-01-2007 |
Willy van Langendonck heeft een nieuw handboek over naamtheorie geschreven. In zijn boek gaat hij in op de relatie van namen tot andere zelfstandige naamwoorden, de manier waarop onze hersenen met namen omgaan, en nog veel meer. Uit het persbericht: This book proposes a new synthesis of the functions of proper names, from a semantic, […]
[+] Lees verder


Pagina:  [1]  [2]  [3] 

Nieuws

Nederlandse Familienamenbank

Het Meertens Instituut heeft begin december 2009 de Nederlandse Familienamenbank gelanceerd. Alle 314.000 familienamen die in 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn opgenomen staan erin, met het aantal naamdragers en een verspreidingskaart als een naam vijf of meer keer voorkomt. Daarnaast is ter vergelijking ook het namencorpus van de volkstelling van 1947 opgenomen, die als […]
[+] Lees verder

Zeeuwse Familienamen

Historisch taalkundige Frans Debrabandere heeft het Meertens Instituut zijn ongepubliceerde Woordenboek van de Familienamen in Zeeland aangeboden. Het manuscript is – met dank aan de auteur – via de website van het Netwerk Naamkunde als pdf-bestand te raadplegen. De filoloog Frans Debrabandere is een erkend specialist op het gebied van de Zeeuwse en Vlaamse dialecten. […]
[+] Lees verder

Namen op de kaart

Hoe zijn de dorpen, steden, rivieren in de Lage Landen aan hun naam gekomen? En de bossen en veengebieden? Riemer Reinsma laat in zijn nieuwe boek Namen op de kaart zien hoe het mogelijk is dat Zoeterwoude, nu midden in een boomloze vlakte, naar een heus oerwoud genoemd is – en hoe we ons dat […]
[+] Lees verder


Bekijk het Nieuwsarchief