dr. Dirk Otten

leraar Duits (gepensioneerd), woordenboekredacteur (Duitse Van Dale)

 

Machteldskamp 18
8181 ZN Heerde
Tel.: 0578 692313

E-mail:


ottendj
[Apestaartje]
planet.nl

Dirk Otten is geïnteresseerd in toponiemen (boerderijnamen, veldnamen en plaatsnamen) van de Veluwe. Hij heeft gewerkt aan een bestand met boerderijnamen in de gemeente Voorst, die in de periode 1200-1900 zijn ontstaan en die langer dan 50 jaar in gebruik zijn geweest. De indruk is, dat de cultuurgrond van Voorst door de grote dichtheid van boerderijnamen een min of meer uniek gebied is. Voorst heeft meer boerderijnamen dan de andere zes gemeenten van de Noordoost-Veluwe samen. In juni 2008 zal het boek, ‘Boerderijnamen in Voorst. Herkomst, betekenis en gebruik van ruim 900 boerderijnamen uit de periode 800-2000’ verschijnen bij de IJsselacademie in Kampen.

Dirk Otten beschikt over bestanden van de veld- en boerderijnamen in de gemeenten Hattem, Oldebroek, Heerde, Elburg, Epe, Apeldoorn en Voorst. Deze bestanden staan in de registers van de betreffende publicaties.

Dit is een overzicht met publicaties van Dirk Otten:

 • (1977) Schreibtraditionen und Schreibschichten in Sittard im Zeitraum 1405-1609, Röhrscheid Verlag, Bonn (dissertatie).
 • (1978) Archiefmateriaal als bron voor taal- en dialecthistorisch onderzoek, in: Forum der Letteren 19, p. 150-164.
 • (1982) Boerderijnamen in Heerde, Heerde.
 • (1985) Geschiedenis van de familienamen in Heerde. Ontstaan, invoering en gebruik van familienamen op het platteland in de periode 1330-1830, Zutphen (Walburg Pers).
 • (1987) Landschap en plaatsnamen op de Noordoost-Veluwe, Kampen (IJsselacademie).
 • (1987) De betekenis van de naam Windesheim, in: IJsselacademie, 10e jg., p. 83-86.
 • (1988) Landschap en plaatsnamen van de Veluwezoom, Arnhem (Gysbers&van Loon).
 • (1989) Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe, Arnhem (Gysbers&van Loon).
 • (1990) Onstaan en betekenis van de weg- en straatnamen in Heerde, Arnhem (Gysbers&van Loon).
 • (1991) Landschap en plaatsnamen van de Noordwest-Veluwe, Arnhem (Gysbers&van Loon).
 • (1992) Het Plaatsnamenboek van de Veluwe, Arnhem (Gysbers&van Loon).
 • (1993) Veldnamen in Heerde, Kampen (IJsselacademie).
 • (1996) Oude namen in Oldebroek, Oldebroek.
 • (1998) Kaartboek en Namenboek van Hattem, (Kampen (IJsselacademie).
 • (1999) Oorsprong, betekenis en gebruik van veldnamen in de gemeente Elburg, Elburg.
 • (2002) Oude namen op de Noord-Veluwe, Elburg/Epe/Heerde.
 • (2002) Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Epe, Kampen (IJsselacademie).
 • (2003) Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Apeldoorn, Hilversum (Verloren).
 • (2006) Lebuïnus, een gedreven missionaris, Hilversum (Verloren).
 • (2006) Veldnamen in Voorst. Geschiedenis, naamsverklaring en atlas, Kampen (IJsselacademie).
 • (2009) Vroege veldnamen in Voorst. Analyse van de naamgeving in de periode 770-1500, in: Naamkunde, 35ste jaargang (2005-2006), p. 1-41.
 • (2009) Boerderijnamen in Voorst. Lexicon van ruim 900 boerderijnamen uit de periode 800-2000, IJsselacademie Kampen.

In deze sectie: