Nederlandse Voornamen Top 10.000

De Nederlandse Voornamen Top 10.000 bevat namen van kinderen die van 1983 tot en met 2006 zijn aangemeld bij de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die in Nederland de kinderbijslag uitbetaalt. Niet alle namen komen in deze lijst voor. In de periode waar deze lijst betrekking op heeft is aan meer dan honderduizend kinderen een naam gegeven die maar één keer voorkomt. Om de lijst enigszins hanteerbaar te houden is er daarom voor gekozen om alleen de (bijna 10.000) namen op te nemen die 27 keer of vaker zijn gegeven.

In deze sectie: