dr. Vic Mennen

leraar Nederlands-Engels hoger middelbaar onderwijs, gepensioneerd

 

Molenstraat 13
B-3920 Lommel
Tel.: +31 (O)11 540521
E-mail:

vic.mennen
[Apestaartje]
gmail.com

Vic Mennen houdt zich bezig met de toponymie van de Limburgse Kempen (België). Hierbij tracht hij het naamkundig materiaal te duiden aan de hand van het landschappelijke, politiek-historische en sociaal-economische verleden van het studieobject (gemeente, stad etc.). Vic Mennen werkt aan de publicatie Toponymie van Koersel. Een naamkundige en historisch-landschappelijke studie.

Dit is een overzicht van de naamkundige publicaties van Vic Mennen:

 • (1990) Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van Lommel. In: Door het zand getekend. Bijdragen over landschap en verleden van de Kempense grensgemeente Lommel. Publicaties van de VZW Museum Kempenland te Lommel( nr. 5), pp. 139-208.
 • (1990) Straatnaamgeving in Vlaanderen en Nederland. Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (54). Hasselt, pp. 1-12.
 • (1990) Fusie of gemeentelijke herindeling in de beide Limburgen. Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (55). Hasselt, pp. 1-19.
 • (1990) Naamgevingsfactoren en naamgevingstypen. Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (58), pp. 1-19.
 • (1990) Specifieke bestanddelen van het Lommelse onomasticon. In: Naamkunde (22), pp. 93-129.
 • (1992) Van Vriesput tot Klein Duitsland. Acht eeuwen Lommelse plaatsnamen. Publicaties van de VZW Museum Kempenland (10). 454 pagina’s.
 • (1993) Interpretatie van toponiemen. In: Med. van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (69), pp. 1-27.
 • (1993) Maai in Lommelse plaatsnamen. In: In verscheidenheid. Liber amicorum van prof. dr. em. R. Van Passen. Aartrijke, pp. 205-216.
 • (1994) De persoonsnaamgeving in het Lommels dialect. In: Med. van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (75), pp. 1-2.
 • (1995) Stokkem en aanverwante plaatsnamen. In: Med. van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (81), pp. 1-39.
 • (1997) Genker straatnaamgeving in de twintigste eeuw. In: Naamkunde. Medelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam, Afdeling Naamkunde, jg. 29, pp. 63-104.
 • (1997) Bibliografie Limburgse naamkunde (R. Belemans-P. Slechten) m.m.v. S. Houben, D. Janssen, M. Meijers, V. Mennen, J. Segers, H. van de Wijngaard. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (LXIX), pp. 371-540.
 • (1997) Een historische verkenning van de laatste honderd jaar toponymie in Vlaanderen. In: Naamkunde, pp. 149-171. Ook verschenen in: Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde , 1998, (93), pp. 1-23.
 • (2000) Bibliografie van de Nederlands-Limburgse Naamkunde. In samenwerking met M. de Bruin en A. Schrijnemakers. Verschenen in de reeks: Bijlagen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (7), Maastricht-Hasselt, 217 bladzijden.
 • (2002) Toponymie van Eksel. Verschenen in de reeks: Nomina Geographica Flandrica. Studiën en monografieën uitgegeven door het Instituut voor Naamkunde te Leuven, (XVIII).
 • (2002) Toponymie van Eksel. Verschenen in de reeks: Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Vlaamse Afdeling (23).
 • (2002) Toponymie van Eksel. In: Tussen Lei en Griffel. Tijdschrift van de Heemkundige Kring Hechtel-Eksel, jg. 10, pp. 67-74.
 • (2003) Naamgeografische verkenningen in het grensgebied van de Limburgse, Antwerpse en Noord-Brabantse Kempen. In: Hand. Com. Top.Dial., LXXX (2003), p. 205-233.
 • (2003) De persoonsnaamgeving in het Lommelse dialect. In : Te Lommelle op die Campine, tijdschrift van vzw. Museum Kempenland, jg. 29, nr. 4 (p. 3-18).
 • (2005) Toponymie van Hechtel. Verschenen in de reeks: Nomina Geographica Flandrica. Studiën en monografieën uitgegeven door het Instituut voor Naamkunde te Leuven, (XX).
 • (2005) Het uiterste Dorp der Majorij, aan de grenzen van Luikerland… Het grensgebied Lommel cartografisch doorgelicht. In: Te Lommele op die Campine, tijdschrift van vzw. MuseumKempenland, jg. 31, nr. 1 (p. 1-19).

 

In deze sectie: