Research papers

Het Netwerk Naamkunde wil haar leden de mogelijkheid bieden om naamkundige artikelen te plaatsen op haar website, mits daarmee geen copyrights worden geschonden. Deze mogelijkheid zal laagdrempelig zijn, maar wel gemodereerd worden omdat enige grenzen qua inhoud en wellevendheid in acht genomen moeten worden.

Vooralsnog zal de stuurgroep deze moderatie uitvoeren. Dat zal slechts de beslissing wel/niet plaatsen betekenen en mag niet opgevat worden als een inhoudelijke beoordeling cq goedkeuring van het artikel. Het zal ook mogelijk zijn om reacties op geplaatste artikelen gemodereerd op de website te zetten.

Papers geplaatst in 2010

Papers geplaatst in 2008

Papers geplaatst in 2007

Papers geplaatst in 2006

In deze sectie: