Over aardrijkskundige namen

Aardrijkskundige namen of toponiemen (uit het Grieks: tópos, plaats en ónoma, naam) stellen ons in staat om aan te geven waar iets plaats vindt. Daarnaast kunnen oude toponiemen soms veel vertellen over hoe het landschap eruit zag in de tijd dat zij zijn ontstaan. Moderne toponiemen zijn vaak weer een spiegel van de waarden en normen van de hedendaagse samenleving.

We zullen bij aardrijkskundige namen in eerste instantie denken aan de namen van steden dorpen en gehuchten, plaatsnamen in de engere zin van het woord. Maar ook meren, rivieren en zeeën hebben namen. Deze waternamen of hydroniemen hebben vaak heel specifieke vormen. In het Nederlandse taalgebied komen bijvoorbeeld veel waterlopen voor die Aa of Ee heten.

Tegenwoordig richt veel naamkundig onderzoek zich op zogeheten microtoponiemen. Dit zijn namen van hele kleine geografische eenheden zoals boerderijen, huizen, straten en akkers en weilanden.

In deze sectie: