Alles over familienamen

De familienaam, ook wel achternaam of geslachtsnaam, geeft aan tot welke familie een persoon behoort. Doorgaans gaat het daarbij om de familie in de mannelijke lijn.

Familienamen zijn eerst in de Middeleeuwen ontstaan. Pas in de Franse tijd (België 1795 en Nederland 1811) werden ze verplicht gesteld.

Naar hun oorspronkelijke betekenis zijn familienamen in verschillende groepen in te delen. De regionale variatie in familienamen loopt vaak parallel met dialectgrenzen. De spreiding van familienamen is zo een graadmeter voor de mobiliteit en etnische diversiteit van de bevolking.

Elders op deze site

In deze sectie: