Nederlandse Familienamenbank


De Nederlandse Familienamenbank geeft informatie over de familienamen in Nederland. Alle 314.000 namen die in 2007 bij de Gemeentelijke Basisadministratie voor 16 miljoen mensen met de Nederlandse nationaliteit geregistreerd zijn, zijn opgenomen.

Van de namen met vijf of meer naamdragers vindt u een verspreidingskaart. Daarnaast is ook het namencorpus van de volkstelling van 1947 opgenomen. Momenteel vindt u bij ongeveer 100.000 namen aanvullende informatie die kan bestaan uit een naamsverklaring, oude naamsvermeldingen, naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen, genealogische links en verbindingen met naamsvarianten en webpagina’s over specifieke naamtypen en naamscomponenten.
De redactie over de database wordt gevoerd door Leendert Brouwer.

Familienaam:

Namen die zowel met ij en y voorkomen, zijn hier uitsluitend met ij-spelling te vinden, bijvoorbeeld Meijer, Kraaij, Cruijff, IJpma. Zo ook een aantal namen van buitenlandse origine, zoals Hardij en Kellij, maar alleen als deze namen werkelijk met een -ij- voorkomen. Dat is niet het geval bij namen als De la Haye, Thierry en Murrray.

Achtergrondinformatie

Namen CBR 1947

Een aanvulling op de Nederlandse Familienamendatabank wordt gevormd door een bestand met de familienamen van 32.420 personen zonder vaste verblijfplaats uit het Centraal Bevolkingsregister 1947.

URL: http://www.meertens.knaw.nl/nfb/

In deze sectie: