Nederlandse Voornamen Top 10.000

De Nederlandse Voornamen Top 10.000 bevat namen van kinderen die van 1983 tot en met 2006 zijn aangemeld bij de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die in Nederland de kinderbijslag uitbetaalt. Niet alle namen komen in deze lijst voor. In de periode waar deze lijst betrekking op heeft is aan meer dan honderduizend kinderen een naam gegeven die maar één keer voorkomt. Om de lijst enigszins hanteerbaar te houden is er daarom voor gekozen om alleen de (bijna 10.000) namen op te nemen die 27 keer of vaker zijn gegeven.

Zoeken en sorteren

Zoek op naamDe zoekfunctie zoekt automatisch naar spellingsvarianten.

Verder lezen

De gegevens voor de Nederlandse Voornamen Top 10.000 zijn geanalyseerd in het boek Over voornamen. Hoe Nederland aan z'n voornamen komt van Gerrit Bloothooft, Emma van Nifterick en Doreen Gerritzen.

Voor onderzoekers

Onderzoekers die de gegevens verder willen analyseren, kunnen de gegevens downloaden als een XML-bestand.

In deze sectie: