Databanken

Bij het moderne naamkundige onderzoek spelen grote databanken een belangrijke rol. Het Netwerk Naamkunde heeft zich als doel gesteld om voor het naamkundig onderzoek relevante databestanden zoveel mogelijk via deze website te ontsluiten.

Momenteel staan de meeste databanken waar naar verwezen wordt, nog op andere websites. In de nabije toekomst zullen deze steeds meer binnen de omgeving van deze website geïntegreerd worden.

Indien u beschikt over databestanden die voor ontsluiting via deze website in aanmerking komen, neem dan gerust contact met ons op.

In deze sectie: