Namen en Naamkunde in Nederland


De NNN (Namen en Naamkunde in Nederland en elders) is een naamkundig documentatiesysteem. De databank bevat literatuurverwijzingen die op persoonsnamen en toponiemen ontsloten zijn.

Er is door de jaren heen heel wat geschreven over namen en naamkundige onderwerpen. Geleerde naamkundigen hebben zich bijvoorbeeld in vakbladen verdiept in de oorsprong van namen, maar ook hebben belangstellenden in heemkundige blaadjes aandacht geschonken aan oude of nieuwe namen in de eigen omgeving: veldnamen, boerderijnamen, bijnamen, maar ook namen van nieuwbouwwijken, winkelcentra en bedrijfsparken.

Op het Meertens Instituut is men al in de jaren 50 begonnen met het ontsluiten van de literatuur waarover men de beschikking kreeg. Dat gebeurde nog met behulp van systeemkaartjes in kaartenbakken. Toen de computer vanaf omstreeks 1990 het werk verlichtte is dit materiaal grotendeels in een databestand ingevoerd, terwijl men zich er ook voor ijverde om de nieuwe publicaties bij te houden.

U kunt nu in deze database on line informatie over namen en diverse naamkundige onderwerpen vinden met betrekking tot de literatuur vanaf 1989. Mettertijd zullen ook de verwijzingen naar oudere publicaties beschikbaar worden gesteld.

Zoeken in de NNN

Met behulp van de onderstaande zoekvelden kunt u uw vraagstelling specificeren. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde eigennaam zoeken in een bepaalde provincie door het naamveld én het provincieveld in te vullen.
Het is mogelijk om met behulp van het = -- teken de exacte naam te vinden.

Als u de publicaties van een bepaalde auteur zoekt, is het zinvol om als extra optie onder de zoekvelden ‘nee’ aan te klikken bij de vraag ‘Resultaat met afzonderlijke namen?’. Zo sluit u herhaling van gelijke titelbeschrijvingen binnen het resultaat van uw zoekopdracht uit.

De naamcategorieën hebben een hiërarchische onderverdeling. Herbergnamen maken bijvoorbeeld deel uit van de namen van gebouwen en de gebouwnamen maken deel uit van de toponiemen.

Voor informatie over afzonderlijke voornamen of familienamen is het raadzaam om de
Nederlandse Voornamen Databank of de Nederlandse Familienamen Databank te raadplegen.

Zoekvelden


Gegevens met betrekking tot de titelbeschrijving


LokaliseringExtra opties

In deze sectie: