dr. Bram Vannieuwenhuyze

doctor-assistent

 

Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis
Universiteit Gent -- University of Ghent
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
Belgium
tel. ++32(0)92644020
fax. ++32(0)92644182

E-mail:

bram.vannieuwenhuyze
[Apestaartje]
ugent.be


Persoonlijke webpagina

Postdoctoraal onderzoeksproject:“Middeleeuwse stedelijke toponymie in het hertogdom Brabant,
spiegel van de stadsontwikkeling?”
(Bijzonder Onderzoeksfonds, Universiteit Gent)

Onderzoeksinteresses: (middeleeuwse) stadsontwikkeling en -topografie, microtoponymie, bouwgeschiedenis, historische cartografie

Recentste publicaties:

  • VANNIEUWENHUYZE (Bram), Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte, Gent, Universiteit Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 2008, 439 pp. + afbeeldingen, bronnenlijst, bibliografie & 4 bijlagen. (publicatie in de reeks Stadsgeschiedenis, uitgeverij Aksant in voorbereiding)
  • VANNIEUWENHUYZE (Bram), Form and functions of intra-urban territories of medieval Brussels, in : KLUSÁKOVÁ (Lud’a) & TEULIÈRES (Laure) (Eds.), Scales of frontiers and identities within cities and their regions, 2008 (press). (=CLIORHES, III)
  • VANNIEUWENHUYZE (Bram), Le pavage des rues á Bruxelles au Moyen Âge, in : Actes des VIIe Congrés de l’Association des Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique (AFCHAB) et LIVe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique. Congrès d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 26, 27 et 28 août 2004, Bruxelles, Editions Safran, 2007, I, pp. 299-307.
  • VANNIEUWENHUYZE (Bram), Espaces périphériques dans une ville médiévale: la ville de Bruxelles entre les deux enceintes au bas moyen âge, Societá e storia, 2006, XXIX, 112, pp. 317-325.
  • VANDECANDELAERE (Hans) & VANNIEUWENHUYZE (Bram), La Mondiale. Een nieuwe hoek met een oud verleden, Brussel, La Mondiale nv, 2006, 80 pp.
  • VANDECANDELAERE (Hans) & VANNIEUWENHUYZE (Bram), Met zicht op Brussel. Op en langs de middeleeuwse torens, Brussel, Davidsfonds Brussel, 2005, 87 pp.

In deze sectie: