prof. dr. Jos Swanenberg

hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur, Universiteit van Tilburg, streektaalfunctionaris Noord-Brabant

Parade 18
Postbus 1325
5200 BJ 's-Hertogenbosch

E-mail:


josswanenberg
[Apestaartje]
erfgoedbrabant.nl

Houtvesterstraat 49
5231 JZ  Rosmalen

Jos Swanenberg houdt zich bezig met dialectologie, lexicale semantiek en toponymie

Jos Swanenberg beschikt over databestanden die ten grondslag liggen aan het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (RU Nijmegen). Verder heeft Jos Swanenberg databestanden van de toponymie van Oirschot (met dr. M.A. van der Heijden) en van de toponymie van 's-Hertogenbosch (Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch).

Jos Swanenberg promoveerde in 2000 op het proefschrift: Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd. Over het benoemen van vogels in Zuid-Nederlandse dialecten. Dissertatie KU Nijmegen.

In deze sectie: