dr. Harm Nijboer

historicus

 

WWW: Persoonlijke homepage

E-mail:

harm
[Apestaartje]
nijboer.biz

Harm Nijboer houdt zich bezig met de automatisering van naamkundige bestanden en is geïnteresseerd in naamkundige clusters en in de commodificatie van (merk)namen.

Enige relevante publicaties:

 • Harm Nijboer, ‘De aangifte van wagens, schepen en andere voer-
  en vaartuigen in Leeuwarden, 1694,’ Nieuwsbrief Studiegroep
  Geschiedenis Leeuwarden
  29 (juni 1995), 1-35.
 • Harm Nijboer, ‘Leeuwarden tussen middeleeuwen en moderne tijd.
  Verkeersnetwerken, stedelijke systemen en economische
  ontwikkeling,’ in: Leeuwarder Historische Reeks V (1995),
  39-189.
 • Harm Nijboer, ‘Het openen en sluiten van de markt. De
  economische ontwikkeling van vroegmodern Leeuwarden,’ in: R.
  Kunst e.a. (red.), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van
  Friesland
  , Franeker 1999, 159-183.
 • Meindert Schroor, Jan Faber en Harm Nijboer, Fontes Leovardiensis, [Leeuwarder Historische Reeks VII], Leeuwarden 2002.

In deze sectie: