drs. Reina Boerrigter

onderzoeker in opleiding, medewerker Netwerk Naamkunde

 

Meertens Instituut
Joan Muyskenweg 25
Postbus 94264
1090 GG Amsterdam
Tel.: 020 462 85 22
E-mail:

reina.boerrigter
[Apestaartje]
meertens.knaw.nl

Reina Boerrigter is geïnteresseerd in moderne straatnamen en straatnaamgeving en in bedrijfsnamen. Als taalkundige is zij geïnteresseerd in morfologie en semantiek.

Reina Boerrigter beschikt voor haar onderzoek naar moderne straatnamen over Postcodetabellen uit de jaren 1997 -- 2003. 

Dit is een overzicht met publicaties van Reina Boerigter:

  • (2001) De samenstelling van samenstellingen. Over de betekenissystematiek van een (on)doorzichtig naamgevingsprocédé. Doctoraalscriptie Universiteit Leiden.
  • (2002) Identity reflecting business names. Introduction to a research project on modern Dutch urban toponyms. International Congress of Onomastic Sciences, ICOS / Uppsala University, Uppsala, August 19-24 2002 (Lezing).
  • (2004) ‘Straatnamen, een kwestie van betekenis.’ Respons. Mededelingen van het Meertens Instituut 2003 (6), 5-12.
  • (2005) Municipal policy regarding street names in the Netherlands. ICOS XXII International Congress of Onomastic Sciences, Pisa, Italië, August 28 -- Sept 4 2005 (Lezing).
  • (2006) 'Municipal policy regarding street names in Dutch Limburg and Frisia'. In: Proceedings of the International Conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual Areas, GeoNames, Fryske Akademy, Leeuwarden/Ljouwert, April 14-16, 2005, p. 43-51.
  • (2006) Street names and naming streets in the Dutch provinces Limburg and Frisia. Place names and identities in multicultural contexts. Cross-disciplinary Symposium, Kárášjohka, Norway, August 17 -- 20 2006 (Lezing).

 

In deze sectie: