dr. Harrie Scholtmeijer

dialectoloog, redacteur van het Woordenboek van de Overijsselse dialecten en van het Woordenboek van de Gelderse dialecten

Swalmstraat 10
8303 JD  EMMELOORD
Tel.: 0527 620490

E-mail:

H.Scholtmeijer
[Apestaartje]
windesheim.nl

Harrie Scholtmeijer is geïnteresseerd in de toponymie (plaatsnamen, straatnamen en waternamen), en met name in nieuwe en bedachte namen in en rond de twintigste-eeuwse polders.

Dit is een overzicht met naamkundige publicaties van Harrie Scholtmeijer:

 • (2001) Publicaties van de IJsselacademie, 44. Kampen, Stichting IJsselacademie, 96 p. Tweede aangevulde druk (eerste druk: 1987).
 • (1998) 'Urkerland of Noordoostpolder?' in: De Vriendenkring. Cultuurhistorisch
  tijdschrift voor Flevoland, jrg. 38, nr. 1, p. 10-12.
 • (2005) 'De Noordoostpolder gaat nooit verloren'. in: De Vriendenkring. Cultuurhistorisch tijdschrift voor Flevoland, jrg. 45, nr. 2, p. 25-29.
 • (1997) Martens van Vliet, B.J. m.m.v. H. Scholtmeijer: 'De vollekstaol van de stad
  Uterech. Woordenlijst met gezegdes, uitdrukkingen en zinsneden,
  opgeschreven in de Stad-Utrechtse uitspraak'. Utrecht, Stichting Publikaties
  Oud-Utrecht (SPOU).
 • (2001) 'Van Kokkien tot Bouw Kraggenburg: familienamen in West-Overijssel en
  Flevoland'. in: Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten in
  familienamen. Onder redactie van Veronique De Tier en Ann Marynissen m.m.v.
  Har Brok. Het Dialectenboek, 6. Groesbeek, Stichting Nederlandse Dialecten, p. 147-152.
 • (2006) Morn! Taalgids Overijssel. Assen: In Boekvorm.

In deze sectie: