dr. Nicoline van der Sijs

etymoloog

 

Nicoline van der Sijs is geïnteresseerd in buitenlandse geografische namen die (in het verleden) zijn toegekend door Nederlanders. Als etymoloog heeft zij verder onder andere belangstelling voor persoonsnamen, geografische namen en merknamen die soortnaam zijn geworden.

Nicoline van der Sijs beschikt over databestanden met namen die zij voor haar eigen onderzoek (m.n. het Leenwoordenboek, het Chronologisch onderzoek, het Uitleenwoordenboek) en voor haar werk aan het Etymologisch woordenboek van Van Dale heeft opgebouwd.

Dit is een lijst van door Nicoline van der Sijs gepubliceerde boeken:

 • Sijs, Nicoline van der, J. en P. Waszink (1985), Tönnies Fenne’s Low German Manual of Spoken Russian, Pskov 1607, vol. III.: Russian-Low German Glossary, Copenhagen, 366 pp.
 • Sijs, Nicoline van der (red.) (1986-1987), Aspects of Language, Studies in Honour of Mario Alinei, twee delen, Rodopi, Amsterdam.
 • Veen, P.A.F. van i.s.m. N. van der Sijs (1989), Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen, 895 pp.
 • Langeveld, Sana en Nicoline van der Sijs (1995), Prisma Taalgids Russisch, Het Spectrum, Utrecht, 152 pp.
 • Sijs, Nicoline van der (1996), Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands, Sdu, Den Haag, xxxiii + 921 pag.
 • Sijs, Nicoline van der (1996), Nederlands in het buitenland. Buitenlands in Nederland. Nieuwjaarsgeschenk van de Nederlandse Taalunie, Den Haag, 84 pp.
 • Veen, P.A.F. vanH en Nicoline van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen, tweede druk, LVII + 1065 pp.
 • Sijs, Nicoline van der (1998),  Geleend en uitgeleend. Nederlandse woorden in andere talen & andersom, Contact, Amsterdam, 208 pp.
 • Kruijsen, Joep en Nicoline van der Sijs (red.) (1999), Honderd jaar stadstaal, Contact, Amsterdam, 336 pp.
 • Sijs, Nicoline van der (1999), Het versierde woord. De Epitheta of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620, Contact, Amsterdam, 238 pp.
 • Sijs, Nicoline van der (red.) (1999), Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen, Contact, Amsterdam, 447 pp.
 • verantwoordelijk voor de etymologie in de 13de druk van de Grote Van Dale, 1999.
 • Sijs, Nicoline van der en Jaap Engelsman (2000), Nota bene. De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands, Sdu, Den Haag, 257 pp.
 • Sijs, Nicoline van der (2000), Wie komt daar aan op die olifant? Een zestiende-eeuws taalgidsje voor Nederland en Indië, inclusief het verhaal van de avontuurlijke gevangenschap van Frederik de Houtman in Indië, L.J. Veen, Amsterdam, 220 pp.
 • verantwoordelijk voor de heruitgave van C.A. Backer, Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen, ingeleid door J.F. Veldkamp, 2000, L.J. Veen, Amsterdam, xxv + 664 pp.
 • Sijs, Nicoline van der (2001), Chronologisch woordenboek van het Nederlands. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, L.J. Veen, Amsterdam, 1164 pp. (tevens verschenen als proefschrift te Leiden onder de titel Etymologie in het digitale tijdperk. Een chronologisch woordenboek als praktijkvoorbeeld)
 • J.G.M. Moormann, De geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk met een nieuw, nagelaten deel, bezorgd door Nicoline van der Sijs, met een inleiding van Enno Endt, 2002, L.J. Veen, Amsterdam, 863 pp.
 • Boeven-jargon van Henri Roskam, bezorgd door Ewoud Sanders en Nicoline van der Sijs, 2002, L.J. Veen, Amsterdam, 158 pp.
 • hoofdredacteur en auteur Voorwoord van de reeks ‘Taal in stad en land’ (TISEL), een dialectreeks waarvan 13 delen op 1 mei 2002 verschenen: Amsterdams; Fries en Stadsfries; Gronings; Haags; Leids; Maastrichts; Oost-Brabants; Rotterdams; Stellingwerfs; Utrechts, Veluws en Flevolands; Venloos, Roermonds en Sittards; West-Brabants; Zuid-Gelderse dialecten.
 • Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië van P.J. Veth, met aanvullingen van H. Kern en F.P.H. Prick van Wely, bezorgd door Nicoline van der Sijs, L.J. Veen, Amsterdam, 285 pp.
 • Sijs, Nicoline van der (2004), Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN, Sdu, Den Haag, 718 pp.
 • Sijs, Nicoline van der (2004), Hondsdraf. Waar komen onze woorden vandaan?, Sdu, Den Haag, 149 pp.
 • hoofdredacteur en auteur Voorwoord van de reeks ‘Taal in stad en land’ (TISEL), waarvan in 2004 verschenen bij Sdu in Den Haag: Taal van de Wadden; Drents; Zeeuws; Zuid Hollands; Noord Hollands; en bij Lannoo in Tielt: Belgisch-Limburgs; Brussels; Frans-Vlaams
 • Sijs, Nicoline van der (2005),  Van Dale Groot Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen, 684 p. + cd-rom.
 • Sijs, Nicoline van der (2005), De geschiedenis van het Nederlands in een notendop, Prometheus, Amsterdam, 174 pp.
 • hoofdredacteur en auteur Voorwoord van de reeks ‘Taal in stad en land’ (TISEL), waarvan in 2005 verschenen: Oost-Vlaams; Stadsantwerps; Vlaams-Brabants en Antwerps; West-Vlaams
 • Sijs, Nicoline van der (red.) (2005), Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands, Sdu, Den Haag, 196 pp.
 • Sijs, Nicoline van der (red.) (2005), Leeg en ijdel. De invloed van de bijbel op het Nederlands, Sdu, Den Haag, 203 pp.
 • verantwoordelijk voor de etymologie in de 14de druk van de Grote Van Dale, 2005
 • Sijs, Nicoline van der (2006), Klein uitleenwoordenboek, Sdu Uitgevers, Den Haag, 206 pp.
 • Sijs, Nicoline van der (2006), Calendarium van de Nederlandse taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen, Sdu Uitgevers, Den Haag, 340 pp.
 • Sijs, Nicoline van der en Jaap Engelsman (2006), Nota bene. De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands, Sdu, Den Haag, 257 pp.; herdruk.

In deze sectie: