drs. Frits David Zeiler

historicus

 

Nachtegalenlaantje 17
1861 CB Bergen NH
Tel.: 072 5112821

Frits David Zeiler onderzoekt en publiceert met name op het gebied van de regionale geschiedenis van Noord-Holland en Overijssel, en op dat van de waterstaatsgeschiedenis; naamkundige gegevens gebruikt hij vooral in nederzettingshistorische context.

Dit is een overzicht met publicaties van Frits David Zeiler:

  • Nollen -- krochten -- blinke. Duintoponiemen tussen Wijk aan Zee en Camperduin. Castricus, 1995.
  • 'Beruchte buurten, hoogstaande dooden'. Wel en wee van de Amsterdamse straatnaamgeving. In leiding bij de Stadsatlas Amsterdam (red. Martha Bakker), Amsterdam, 1998, 2006.
  • Over straatnamen en huisnamen in Bergen aan Zee. Reeks artikelen i.s.m. B. Buizer in de 'Bergense Kroniek', Bergen 1996, 1999, 2003, 2006.
  • (met H.S. Danner, C. Streefkerk en B.K. van Rijswijk) Glossarium van waterstaatstermen. Aanvankelijke gepubliceerd in het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis; afzonderlijke, geheel herziene publicatie i.v.

In deze sectie: