drs. Annelies Roeleveld

anglist, oudgermanist

 

Zuiderweg 126
1461 GM Zuidoostbeemster
Tel.: 020 425581
E-mail:


a.roeleveld
[Apestaartje]
net.hcc.nl

Annelies Roeleveld is geïnteresseerd in de toponymie. Naast haar studie Oudgermaans volgde zij hiervoor het bijvak Plaatsnaamkunde i.v.m. de nederzettingsgeschiedenis van prof. Blok. Als scriptie voor dit bijvak schreef zij in 1987 De plaatsnamen op -lo in Twente.

Annelies Roeleveld was van 1975-1994 docent taalkunde en historische taalkunde van het Engels aan de HvA, lerarenopleiding Engels. Sinds 1995 is zij redacteur van de Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Daarnaast is zij sinds 1998  gastonderzoeker aan de UvA voor het project Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN). Ook is zij sinds 1991 schrijvend redacteur van het  Groot Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN), onder hoofdredactie van dr. Marlies Philippa, dr. Frans Debrabandere en dr. Arend Quak, uitgever Amsterdam University Press, deel 1 (A-E) verschenen november 2003, deel 2 (F-Ka) verschenen november 2005, deel 3 te (Ke-R) verschijnen november 2007. Bovendien was zij van 1998-2006 bureauredacteur van het EWN.

Annelies Roeleveld heeft voor haar werk voor het EWN meegewerkt aan de data die de basis vormt voor de site van het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands: www.etymologie.nl.

Dit is een overzicht met naamkundige publicaties van Annelies Roeleveld:

  • (2001) Bespreking van: Jozef van Loon, De Ontstaansgeschiedenis van het begrip "Stad". Een bijdrage tot de diachrone semantiek en de sociaal-economische geschiedenis van Noord-West-Europa, inzonderheid van de Nederlanden. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 2000. In: Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 55, 280-281.
  • (2005) lezing tijdens de jaarlijkse themadag van de Vereniging voor Oudgermanisten (thema was dat jaar plaatsnamen). 'Verrassend? De plaatsnamen in het  Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (A-Ka)'. (Publicatie hiervan volgt nog).

Verder publiceerde Annelies Roeleveld veel over het Middelnederlands en over het grensgebied van het Middelnederduits en Middelnederlands. Daarnaast schreef zij enkele publicaties over het Oudfries.

In deze sectie: