dr. Arend Quak

universitair hoofddocent, Duits en Scandinavistiek

 

Leerstoelgroep Scandinavische Taal- en Letterkunde
Faculteit der Geesteswetenschappen
Instituut voor Oudgermanistiek
Universiteit van Amsterdam
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
Tel.: 020 5253898
E-mail:


A.Quak
[Apestaartje]
uva.nl

Website: http://home.medewerker.uva.nl/a.quak/

Ina Dammanstraat 1
1507 PG Zaandam
Tel.: 075 6702795

Arend Quak is geïnteresseerd in oude Nederlandse plaatsnamen en persoonsnamen. Daarnaast houdt hij zich bezig met runeninscripties uit Scandinavië en met het Oudhoogduits.

Een overzicht met publicaties van Arend Quak vindt men hier.

In deze sectie: