drs. Redmer H. Alma

beleidsmedewerker informatisering, afdeling Collecties

 

Drents Archief
Brink 4
9400 AN Assen
Tel.: 0592 313523
Fax: 0592 314697
E-mail:

redmer.alma
[Apestaartje]
drentsarchief.nl

Katershorn 9
9989 EW Warffum
Tel.: 0595 425354
E-mail:

redmer.alma
[Apestaartje]
hetnet.nl

Redmer Alma doet onderzoek naar de ontwikkeling en het gebruik van persoonsnamen in de drie noordelijke provincies van Nederland en houdt zich bezig met het ontwikkelen van thesauri van persoonsnamen ten behoeve van de digitale ontsluiting van gegevensbestanden.

Redmer Alma beschikt over thesauri en andere gegevensbestanden met betrekking tot de provincies Groningen en Drenthe, van de 14de -- 20ste eeuw.

In deze sectie: