Jan Segers

Germaans filoloog, oud-leraar talen, secretaris van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde

Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde
(Prof. Dr. José Cajot) Mombeekdreef 18
B-3500 Hasselt

E-mail:

secretariaat-vldn
[Apestaartje]
skynet.be

Sparrenhof 13
B-3290 Diest
Tel. +32 (0)13 33 38 83
E-mail:

segers.narinx
[Apestaartje]
skynet.be

Op het gebied van de toponymie heeft Jan Segers belangstelling voor nederzettingsgeschiedenis en voor historische toponiemen op microniveau. Voor zijn licentiaatsverhandeling heeft hij zich bezig gehouden met de toponymie van Neeroeteren. Verder is hij op het gebied van de antroponymie geïnteresseerd in voornamen en familienamen, modes in naamgeving, ook vanuit historisch perspectief. Ten slotte heeft Jan Segers belangstelling voor naamtypologieën.

Jan Segers beschikt over een klein databestand met de voornamen van Sittard van de periode 1995-2000, een aantal oudere fichebakken met historisch-toponymische gegevens over vooral Neeroeteren en Hoeselt en een aantal gemeentes uit de omgeving van die twee plaatsen.

Dit is een overzicht met naamkundige publicaties van Jan Segers:

 • J. Segers (ed.): Taalgrensvoirming in Zuid-Limburg. MVLDN, nr 26, (1983).
 • J. Segers (ed.): Dialecten en naamgeving in Haspengouw. MVLDN, nr 27, (1984).
 • J. Segers: Vaste bestanddelen in de Haspengouwse plaatsnamen. In: MVLDN nr 27, (1984), 23-33.
 • J. Segers: Waternamen in de Oetervallei. MVLDN nr 38, (1986).
 • J. Segers: Haspengouwsre nederzettingsnamen. Een inleiding. I en II: MVLDN nr 73 (1993) en b 74 (1994).
 • J. Goossens, J. Cajot, J. Segers (ed.), A. van de Wijngaard (red.): Een eeuw Limburgse dialectologie. Bijlagen van de Vereniging voor Limburgse Dialectologie en Naamkunde, nr 6 (1996).
 • T. Coun e.a. In Memoriam Jos Molemans. In: MVLDN nr 77 (1995). Ook in: Limburg. Het Oude Land van Loon, jg. 1995.
 • J. Segers: Twintig jaar Vereniging voor Limburgse Dialect-en Naamkunde. Een terugblik. MVLDN n° 87 (1996).
 • Rob Belemans, P. Slechten, m.m.v. S. Houben, D. Janssen, M. Meijers, V. Mennen, J. Segers, H. van de Wijngaard: Bibliografie Limburgse Naamkunde. Uitgegeven ter gelegenheid van het herdenkingssymposium “100 jaar Toponymie” op 26 april 1997 in Bilzen. In: HCTD, (1997), 373-540.
 • J. Segers: Cuvelier en Huysmans 100 jaar later: moet de toponymische studie van Bilzen nog geschreven worden? In: Naamkunde, 29 (1997), 173-193. Ook in: MVLDN, nr 94 (1998).
 • J. Segers: Het oudste goederenregister van Oudenbiezen en zijn belang voor de taalkundige en historische studie. In: P. Slechten (red.) Tesi Samanunga. Symposium Bilzen en de oudte bronnen van het Nederlands. Lezingen gehouden te Bilzen op 11 december 1999. Bilzen 1999.
 • J. Segers: Servatius in de naamgeving. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 3 (2001), 33-54.
 • J. Segers: De persoonsnaamgeving in een oud cijnsregister uit het archief van de abdij van Thorn. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 4 (2002), 83-109.
 • J. Segers: Huisnamen in de Oranjestad Diest. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 5 (2003), 71-95.
 • J. Segers: Het oudst gekende cijnsboek van Neeroeteren (1461). In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 5 (2003), 97-124.
 • J. Segers: Voornaamgeving in Sittard door de eeuwen heen. Een verkenning. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 6 (2004), 5-37.
 • J. Segers: Erfnamen en hun functie in oostelijk Belgisch-Limburg. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 7 (2005), 5-25.
 • J. Segers: (Sint-)Trudo in de naamgeving. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 8 (2007), (in voorbereiding).

In deze sectie: