drs. Philomène C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn

projectleider streektaal

 

IJsselacademie

Molenstraat 28a
8261 JW Kampen
Postbus 244
8260 AE Kampen
Tel.: 038 331 52 35
Fax: 038 333 42 04

E-mail:

phbloemhoff
[Apestaartje]
ijsselacademie.nl

Noordmaad 8
8431 TZ  Oosterwolde
E-mail:

phbloemhoff
[Apestaartje]
yahoo.com

Philomène Bloemhoff-de Bruijn is geïnteresseerd in de betekenis van namen in West-Overijssel/Oost-Veluwe en meer in het bijzonder de veldnamen van Noordoost-Nederland. Op de IJsselacademie is Philomène Bloemhoff-de Bruijn redacteur van boeken op het gebied van naamkunde.

Dit is een overzicht met publicaties van Philomène Bloemhoff-de Bruijn:

  • (1981) samen met Jan Aalbers 'Veldnamen van Langenholte' In: Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht. Zwolle, p. 23-39.
  • (1982) Veldnaemen van Stellingwarf diel 1. Ni'jhooltpae en Ni'jberkoop. Oosterwoolde.
  • (1984) Veldnaemen van Stellignwarf diel 2. Donkerbroek. Oosterwoolde.
  • (1988) samen met Ybe Duursma: Veldnaemen van Stellingwarf diel 3. Der Izzerd, Hooltwoolde, Ni'jhooltwoolde. Oosterwoolde.

 

In deze sectie: