dr. Hans Renes

historisch-geograaf, docent, onderzoeker

 

Universiteit Utrecht
Faculteit Geowetenschappen
Heidelberglaan 2
Postbus 80115
3508 TC Utrecht
Tel.: 030 2535806
E-mail:

j.renes
[Apestaartje]
geo.uu.nl


Website: www.clue.nu

Hans Renes is als docent/onderzoeker historische geografie geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen het Netwerk Naamkunde.

In deze sectie: