prof. dr. Jan Goossens

emeritus hoogleraar historische taalkunde, dialectologie en middeleeuwse literatuur

Katholieke Universiteit Leuven
Faculteit Letteren
Instituut voor Naamkunde en Dialectologie
Blijde Inkomststraat 21
B-3000 Leuven
Tel.: +32 (0)16 324822

Fax: +32 (0)16 324767
E-mail:

jan.goossens
[Apestaartje]
arts.kuleuven.ac.be

Celestijnenlaan 41/61
B-3001 Heverlee

Jan Goossens’ voornaamste naamkundige interesse is de familienamengeografie.
Daarnaast heeft hij zich ook beziggehouden met de namen van Belgische gemeenten en
met tijdnamen. Zijn belangstelling gaat in het algemeen uit naar de historische en
geografische aspecten van de naamkunde.

Dit is een overzicht met de
naamkundige publicaties van Jan Goossens:

 • (1967) Enkele taalgeografische beschouwingen bij de verspreiding van de
  familienamen Maartens, Martens, Mertens en Meertens in het Nederlandse taalgebied.
  In: Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor
  Naamkunde te Amsterdam 43, 42-45.
 • (1967) Over de representativiteit van telefoongidsen en karteringstechnieken
  bij het geografisch onderzoek van familienamen. In: id. 43, 173-181.
 • (1975) Tesi samanunga was edele unde scona. In: Spel van Zinnen (Album A. van Loey).
  Brussel, 137-148. Herdrukt in: Jan Goossens, Ausgewählte Schriften zur
  niederländischen und deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft, herausgegeben
  von Heinz Eickmans, Loek Geeraedts, Robert Peters.
  Münster/New York/München/Berlin 2000, 481-492.
 • (1978) Naar een Nederlandse familienaamgeografie. In: Naamkunde 10, 213-233 en
  acht kaarten buiten de tekst.
 • (1979) Morfeemgeografie van Nederlandse
  persoonsnamen. Verslag. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie
  voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 322-327.
 • (1981) Aspekte der
  niederländischen Familiennamengeographie. In: Proceedings of the 13th
  International Congress of Onomastics. Krakau, 453-464. Herdrukt in:
  Ausgewählte Schriften (zie nr. 3), 123-137.
 • (1983) Daer waren drie hebreeusche namen (Reynaerts Historie, v. 5326).
  In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
  Taal- en Letterkunde, 160-171.
 • (1984) Oo(g)st – oest –
  augustus. In: Feestbundel voor Maurits Gysseling, Leuven/Amsterdam 1984 en
  Naamkunde 16, 135-145.
 • (1986) Die Namen der belgischen Gemeinden und
  ihre Schreibung – I nomi dei comuni belgi e la loro grafia. In: Amtlicher
  Gebrauch des geographischen Namengutes. Beiträge der Toponomastiktagung in
  Bozen – Atti del convegno sulla toponomastica a Bolzano (29.9.-3.10.1985).
  Herausgegeben von Egon Kühebacher. Bozen, 225-242.
 • (1988) Sprachatlas
  des nördlichen Rheinlands und des südöstlichen Niederlands
  “Fränkischer Sprachatlas”. Erste Lieferung. Marburg. Het
  tiende hoofdstuk (“Töpfer”) van de “Textband”,
  p. 159-174 bevat een bespreking met kaart van het toponymisch element uil.
 • (1989) De geografie van de Limburgse successieoorlog bij Jan van Heelu. In:
  Album Moors, Een bundel opstellen aangeboden aan Joseph Moors ter gelegenheid van
  zijn 75ste verjaardag. Red.: S. Theissen en J. Vromans. Luik, 213-235.
 • (1989) De evolutie van het taalgebruik in de beide Limburgen. In: Eenheid en
  scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden
  Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen
  (Maaslandse Monografieën 47). Leeuwarden/Maastricht, 213-235. Met o.a.
  behandeling van voornaamgeving.
 • (1991) Symposium over Nederlandse
  persoonsnamengeografie. Inleiding (Leuven 28 september 1990). In: Naamkunde 23,
  5-8.
 • (1995) Motiefgeografie van Nederlandse familienamen. In: Naamkunde 27, 1-31.
 • (1996) Familiennamengeographie. In: Namenforschung – Name Studies –
  Les noms propres. Ein internationales Handbuch zur Onomastik – An
  International Handbook of Onomastics – Manuel international d’onomastique.
  Herausgegeben von Ernst Eichler, Gerold Hilty, Heinrich Löffler, Hugo Steger,
  Ladislav Zgusta. 2. Teilband. Berlin/New York, 1141-1153.
 • (1995) Verslag over het ingezonden prijsantwoord van Ward van Osta, Toponymie
  van Brasschaat. In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
  Letterkunde, 109-113.
 • (1999) Motivierung bei Familiennamen
  (deren Müller einer ist). In: Niederdeutsches Wort 39 (= Niederdeutsche
  Wörter. Festgabe für Gunter Müller zum 60. Geburtstag am 25.
  November 1999 herausgegeben von Robert Damme und Hans Taubken), 21-33.
 • (2001) Hubertus in der niederländischen Familiennamengeographie. In:
  Vulpis Adolatio. Festschrift für Hubertus Menke zum 60. Geburtstag.
  Herausgegeben von Robert Peters, Horst P. Pütz, Ulrich Weber. Heidelberg,
  281-298.
 • (2004) Petrus in der niederländischen Familiennamengeographie. In:
  Westfeles vnde sassesch. Festgabe für Robert Peters zum 60. Geburtstag.
  Herausgegeben von Robert Damme und Norbert Nagel. Bielefeld, 3-22.
 • (2007) Dreimal Kremer. Verschijnt in de feestbundel voor Ludger Kremer.

In deze sectie: