dr. Doreen Gerritzen

naamkundige

 

Meertens Instituut
Joan Muyskenweg 25
Postbus 94264
1090 GG Amsterdam
Tel.: 020 462 85 57

E-mail:

doreen.gerritzen
[Apestaartje]
meertens.knaw.nl

Persoonlijke website

Doreen Gerritzen is als naamkundige verbonden aan het Meertens Instituut. In 1998 is zij gepromoveerd op het proefschrift 'Voornamen. Onderzoek naar een aantal aspecten van naamgeving in Nederland'. De laatste jaren houdt zij zich vooral bezig met moderne voornaamgeving. Zij is hoofdredacteur van het internationale naamkundige tijdschrift Onoma en redactiesecretaris van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Naamkunde. Daarnaast staat de Nederlandse Voornamen Databank onder haar beheer. Ook is Doreen Gerritzen voorzitter van de ICOS Bibliography Group, lid van de ICOS Terminology Group en secretaris van Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland (AaniN) van de KNAW.

Doreen Gerritzen beschikt over de volgende databestanden:

  • een steekproef van 84.000 naamdragers uit de volkstelling van 1947 (eerste officiële voornaam)
  • twee bestanden van de Sociale Verzekerings Bank: alle AOW-ers en hun partner, en alle kinderen waarvoor kinderbijslag wordt betaald (in beide gevallen de eerste officiële voornaam)
  • het bestand van de Prisma Voornamen (online via de Nederlandse Voornamen Databank )
  • verschillende bestanden met antwoorden op vragenlijsten over voornamen
  • een digitale versie van het proefschrift van Van der Schaar (Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen. Assen 1953)

Hier vindt men een overzicht met publicaties van Doreen Gerritzen.

In deze sectie: