drs. Loes Maas

Loes Maas is geïnteresseerd in veldnamen in relatie tot bodemgesteldheid, in Oostnederlandse veld-en boerderijnamen (in het bijzonder Achterhoek-Liemers en Overijssel). Loes Maas houdt zich verder bezig met de begeleiding van veldwerkers en met de redactie van naamkundige publicaties.

In deze sectie: