dr. Ward van Osta

Germaans filoloog Katholieke Universiteit Leuven, gepensioneerd

 

De Heuvels 36
B-2930 Brasschaat
Tel.: +31 (0)3 6516439

E-mail:


wardvanosta
[Apestaartje]
versateladsl.be

Ward van Osta is geïnteresseerd in toponymie, heemkunde, volkskunde en plaatselijke geschiedenis. Hij is redactielid van het tijdschrift Naamkunde en lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie

Een overzicht met publicaties van Ward van Osta uit de jaren 1991-2006 vindt men hier.

Dit zijn zijn publicaties van vóór 1991:

 • (1962) Wat betekent het woord Brasschaat, in: Brasschaatse Post, jrg.14, nr.27, 6.7.1962, pp.2-3; aanvullend erratum nr.28, 13.7.1962, p.3.
 • (1978) Oorsprong en betekenis van de naam Brasschaat, in: Breesgata, jrg.2, nr.1, pp.5-11 (Aflevering 1); nr.2, pp.8-15 (Aflevering 2); nr.3, pp.8-13 (Aflevering 3); nr.4, pp.13-23 (Aflevering 4).
 • (1979) Breesgata of Brecsgata, in: Breesgata, jrg.3, nr.1, pp.10-15.
 • (1980) Uit de Toponymie van Brasschaat, in: Brasschaat, van heidegrond tot parkgemeente, uitg. gemeentebestuur van Brasschaat, 1980, pp. 389-466.
 • (1982) De zeventiende-eeuwse schoolmeester, in: Breesgata, jrg.5, nr.2, pp.20-21.
 • (1983) Mishagen in de 15de eeuw, in: Breesgata, jrg.6, nr.2, pp.4-12 (Aflevering 1); nr.3, pp.6-17 (Aflevering 2).
 • (1984) Mishagen in de 15de eeuw (deel 3), in: Breesgata, jrg.7, nr.1, pp.15-28.
 • (1985) Brasschaatse Herbergen in het Verleden (vóór 1900), in: Breesgata, jrg.8, nr.1, pp.17-20 (aflevering 1); nr.2, pp.17-28 (aflevering 2); nr.3, pp.17-30 (aflevering 3); nr.4, pp.21-32 (aflevering 4).
 • (1985) Toponymische Sprokkelingen: Van een haan, luizen en een prins, in: Breesgata, jrg.8, nr.3, pp.50-51.
 • (1986) Brasschaatse Herbergen in het Verleden (vóór 1900), in: Breesgata, jrg.9, nr.1, pp.12-23 (aflevering 5); nr.2, pp.22-28 (aflevering 6); nr.3, pp.15-22 (aflevering 7); nr.4, pp.16-23 (aflevering 8).
 • (1987) Betekenis van de naam Hoogboom, in: Breesgata, jrg.10, nr.1, pp.41-47.
 • (1987) Brasschaatse Herbergen in het Verleden (vóór 1900), in: Breesgata, jrg.10, nr.1, pp.14-17 (aflevering 9); nr.2, pp.9-16 (aflevering 10); nr.3, pp.15-17 (aflevering 11); nr.4, pp.9-14 (aflevering 12).
 • (1987) Hel- en hemelhoeve van 1400 tot 1900. Vijfhonderd jaar voorgeschiedenis van het park van Brasschaat, in: Jubileumboek 1977-1987, Breesgata, Brasschaatse heemkundige kring, pp.24-67.
 • (1987) Betekenis en Situering van de Toponiemen Blidensvoord en Karrevoord, in: Breesgata, jrg.10, nr.3, pp.35-45.
 • (1988) Brasschaatse Herbergen in het Verleden (vóór 1900), in: Breesgata, jrg.11, nr.1, pp.16-19 (aflevering 13); nr.3, pp.14-21 (aflevering 14); nr.4, pp.14-18 (aflevering 15).
 • (1988) Mishagenklooster: Het mysterie opgelost, in: Breesgata, jrg.11, nr.2, pp.16-30.
 • (1989) De terreinwoorden Aard, Ort en Egert, in: Naamkunde, jrg.21, pp.100-135.
 • (1989) Brasschaatse Herbergen in het Verleden (vóór 1900), in: Breesgata, jrg.12, nr.1, pp.21-28 (aflevering 16).
 • (1989) De Vagevuurhoeve: meer dan drie eeuwen geschiedenis, in: Breesgata, jrg.12, nr.2, pp.4-13.
 • (1990) Toponymie van Brasschaat, onuitg. doct. diss., Leuven, juni 1990.
 • (1990) Uit de voorgeschiedenis van de wijk Bethanie: De Verkaveling van de Klaverheide (1770), in: Breesgata, jrg.13, nr.2, pp.4-11.
 • (1990) Geschiedenis van de Katerheidemolen, in: Breesgata, jrg.13, nr.4, pp.7-17 (Aflevering 1).

 

In deze sectie: