dr. T.H. (Tanneke) Schoonheim

hoofd afdeling Descriptieve Historische Projecten: Oudnederlands Woordenboek, Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Woordenboek der Nederlandsche Taal.

Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Postbus 9515
2300 RA LEIDEN
Matthias de Vrieshof 2-3
2311 BZ Leiden
Tel.: 071 5272477

E-mail:

schoonheim
[Apestaartje]
inl.nl

Joseph Haydnlaan 51
2324 AR  LEIDEN
071-5723892

Tanneke Schoonheim houdt zich bezig met lexicografie en historische taalkunde. En is op naamkundig gebied vooral geïnteresseerd in de historische naamkunde, zowel wat betreft antroponiemen als toponiemen. Zij promoveerde in 2004 op het proefschrift Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300.

Tanneke Schoonheim beschikt over een databestand met vrouwennamen in Holland en Zeeland tot 1300 en met Nederlandse plaatsnamen tot 1200.

Dit is een overzicht met naamkundige publicaties van Tanneke Schoonheim:

 • (1991) 'Autochtonous names in the Dictionary of Early Middle Dutch'. In: Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Helsinki. Vol. 2, p. 332-339.
 • (1992) 'De herkomst van de naam Noordwijk'. In: A.H. Meijer: Straatnamenboek van Noordwijk. Noordwijks historie vanuit de straatnaam. Hilversum, p. 22-23.
 • (1992) The description of names in the Vroegmiddelnederlands Woordenboek. In: R.V. Fjeld (ed.): Nordiske studier i leksikografi. Oslo, p. 200-209.
 • (1994) Etternavn i norske og nederlandske diplomer fra det 13. århundre. In: Slektsnamn in Norden. Rapport frå NORNAs tjueførste symposium i Oslo 17.-20. september 1992. Red. av. Kristoffer Kruken. Uppsala, p. 21-33.
 • (1995) [recensie van] P. de Rijk: Alles over namen. In: Naamkunde 27, p. 116-120.
 • (1994) Vwen name here des biddic v. Familienamen op het INL. In: Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Overzicht van het jaar, p. 58-81. (met W.J.J. Pijnenburg)
 • (1995) [recensie van] P. de Rijk: Alles over namen. In: Trefwoord 10, p. 133-136.
 • (1995) [signalement van] R.A. Ebeling: Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik. In: Trefwoord 10, p. 145-146.
 • (1996) Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (1200-1300). Namen en hun plaats in de woordenschat. In: TNTL 112 (1996), p. 238-248. (met K.H. van Dalen-Oskam)
 • (1996) [recensie van] G. van Berkel en K. Samplonius: Nederlandse plaatsnamen. De herkomst en betekenis van onze plaatsnamen. Utrecht 1995. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 46, p. 254-267. (met W.J.J. Pijnenburg)
 • (1996) [recensie van] E. Sanders: Geoniemenwoordenboek. In: Trefwoord 11, p. 194-198.
 • (1997) Enige gevallen van naamsverandering in de dertiende eeuw. In: Leven in de Oudgermanistiek. Onder red. van H. Nijdam. M.-L. Gerla en K.H. van Dalen-Oskam. Leiden, p. 62-66.
 • (1997)  [recensie van] W. van Osta: Toponymie van Brasschaat. Gent 1995. In: TNTL 113, p. 81-85. (met W.J.J. Pijnenburg)
 • (1998) Namen en hun plaats in de woordenschat. In: T.H. Schoonheim en Th.P.F. Wortel: Een samenleving verwoord. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Den Haag/Antwerpen, p. 9-27. (met K.H. van Dalen-Oskam)
 • (1999) [signalement van] Robert van Passen: Toponymie van Waarloos. In: TNTL 115, p. 290.
 • (1999) [signalement van] Paul Kempeneers: Toponymie van Waanrode. In: TNTL 115, p. 290-291.
 • (2000) Vrouwennamen in Middeleeuws Holland. Germaanse vrouwennamen in Holland tot 1300. In: Van vader- naar moedertaal. Latijn, Frans en Nederlands in de dertiende-eeuwse Nederlanden. Brussel, p. 101-117.
 • (2000) [recensie van] Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Index van namen op de delen I, II en III door P.J.J. Moors, waarin opgenomen Index van namen op de delen I en II door J.W.J. Burgers en J. Sparreboom. Assen 1998. In: Beiträge zur Namenforschung (Neue Folge) 35, p. 112.
 • (2000) Pieterse, een vrouwennaam uit de dertiende eeuw. In: Naamkunde 33, p. 63-71.
 • (2001) [recensie van] Het dialectenboek 6: Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Onder redactie van Veronique De Tier en Ann Marynissen m.m.v. H. Brok. Groesbeek 2001. In: Naamkunde 33, p. 97-109.
 • (2002) Names and Words, side by side in the Vroegmiddelnederlands Woordenboek. In: Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung Trier, 12.-17. April 1993. Band V: Onomastik und Lexikographie, Deonomastik. Herausgegeven von Dieter Kremer in Zusammenarbeit mit Jean-Pierre Chambon und Wolfgang Schweickard. Tübingen, p. 75-83.
 • (2003) Von alvit bis wurm. Die Rolle der Namenforschung bei der Rekonstruktion des altniederländischen Wortschatzes. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 57, p. 113-139.
 • (2003) [recensie van] A.O. Kouwenhoven: Straatnamen in Nederland. Een bibliografisch overzicht. Zeist 1999. In: Trefwoord 2003-2.
 • (2003) [recensie van] A.O. Kouwenhoven: Tussen straat en weg. Een inventarisatie van achtervoegsels en simplicia in straat- en wegnamen. Zeist 2003. In: Trefwoord 2003-2.
 • (2004) Soete, naamstam of suffix. In: Johan De Caluwe e.a. (red.),  Schatbewaarder van de taal. Liber Amicorum Johan Taeldeman. Gent, blz. 751-760.
 • (2004) Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300. Proefschrift Leiden.
 • (2004) Wekelijkse naamkundige rubriek Aangenaam in het Leidsch Dagblad. Leiden 6 februari 2004 – 27 december 2004.

In deze sectie: