dr. Karel A.H.W. Leenders

historisch geograaf

Elspeetstraat 13
2573 HM Den Haag
Tel.: 070 3453069

E-mail:

karel
[Apestaartje]
leenderskahw.nl

Website: leenderskahw.nl

Karel Leenders is geïnteresseerd in terrein- en nederzettingsnamen, met name die uit het Brabantse zand- en veengebied. Verder houdt hij zich bezig met gemeentelijke herindelingen en cultuurhistorische landschapsverkenningen aan de hand van GIS-methoden.

Karel Leenders beschikt over de digitale bestanden van de publicatie Buiks, C.J.M. en K.A.H.W. Leenders. Nederzettingsnamen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad. Den Haag, 1994 (6 delen) en over shapefiles van de gemeentegrenzen in Nederland (1830, 1900 en 1947) en van Antwerpen (1830).

Een overzicht met publicaties van Karel Leenders vindt men hier.

In deze sectie: